konfirmohet-nga-qeveria-shkarkimi-i-dy-anetareve-te-bordit-te-kek-ut

Konfirmohet nga Qeveria shkarkimi i dy anëtarëve të Bordit të KEK-ut

Qeveria e konfirmon shkarkimin e dy anëtarëve të Bordit të KEK-ut.

Qeveria e Kosovës ka njoftuar se e ka shkarkuar Bordin e Përkohshëm të KEK-ut.

Qeveria e Republikës së Kosovës, e drejtuar nga Kryeministri Avdullah Hoti, në pajtim me Rregulloren e Punës së Qeverisë, ka mbajtur mbledhje korresponduese (mbledhje elektronike), të 37-tën me radhë.

Në këtë mbledhje është miratuar vendimi për shkarkimin e Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike “Korporata Elektroenergjetike e Kosovës KEK” Sh. A. dhe për emërimin e Bordit të Përkohshëm.

Ky vendim shfuqizon Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 04/19 të datës 03.08.2020 dhe emëron Bordin e Përkohshëm të N. P. “Korporata Elektroenergjetike e Kosovës – KEK” Sh. A. në këtë përbërje:

1. Z. Musa Misini – Kryesues, Drejtor

Drejtor;2. Z. Petrit Ibraj

Drejtore;3. Znj. Fatime Grajcevci

Drejtor;4. Z. Fadil Hoxha